Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (La̍k) 22:01 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 40 筆中的 40 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/G10 Kó͘-têng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 2. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/G11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 3. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O5 Bí-lē-tó‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 4. Thài-iông-hē‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 5. Ko-hiông Chia̍t-ūn Sńg Thàu-thàu‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 6. Kok-hāu Sò͘-ha̍k‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 7. Kok-hāu sò͘-ha̍k khò-kong‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 8. Main Page‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 9. Tâi-oân Hàn-miâ Sèⁿ-sī‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 10. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎ (2 ê siu-tēng-pún)
 11. Hoat-sio‏‎ (2 ê siu-tēng-pún)
 12. ThBl Ktlh:Niú-thǹ Ūn-tōng Hoat-chek‏‎ (2 ê siu-tēng-pún)
 13. Thian-bûn-ha̍k‏‎ (2 ê siu-tēng-pún)
 14. Tâi-lâm Chia̍h Thàu-thàu‏‎ (2 ê siu-tēng-pún)
 15. Chhēng-chhah‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 16. Esuperántò͘‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 17. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 18. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 19. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 20. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí: Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek‏‎ (3 ê siu-tēng-pún)
 21. Chhī lâng-leng‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 22. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 23. Tâi-oân Sèⁿ-sī‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 24. Hoat-gí ABC‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 25. Khióng-liông‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 26. Án-choáⁿ Giâ Tī‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 27. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó‏‎ (4 ê siu-tēng-pún)
 28. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn‏‎ (5 ê siu-tēng-pún)
 29. Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē‏‎ (5 ê siu-tēng-pún)
 30. Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong‏‎ (5 ê siu-tēng-pún)
 31. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau‏‎ (6 ê siu-tēng-pún)
 32. Tâi-oân-gí Ká-nà‏‎ (6 ê siu-tēng-pún)
 33. Esuperántò͘/Tē-1 Khò‏‎ (7 ê siu-tēng-pún)
 34. Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī‏‎ (9 ê siu-tēng-pún)
 35. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎ (9 ê siu-tēng-pún)
 36. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k‏‎ (9 ê siu-tēng-pún)
 37. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí‏‎ (10 ê siu-tēng-pún)
 38. Seng-bu̍t-ha̍k‏‎ (12 ê siu-tēng-pún)
 39. Thâu-ia̍h‏‎ (27 ê siu-tēng-pún)
 40. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek‏‎ (33 ê siu-tēng-pún)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)