Khióng-liông

Ùi Wikibooks

Khióng-liông


Khióng-liông sī kó͘-chá tī Tē-kiû seng-o̍ah ê tōng-bu̍t, seng-chûn tī 6500-bān nî í-chêng.

Kán-tan kài-siāu

Khióng-liông sī chek-chui tōng-bu̍t, ta̍k-ke lóng chai-iáⁿ, khióng-liông tī chha-put-to 6500-bān nî-chêng chiū í-keng bia̍t-cho̍at.