跳至內容

Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē

Ùi Wikibooks

Thài-iông-hē


Thài-iông-hē sī lán Tē-kiû ê ka-hiong, chit-ê tōa-ke-cho̍k ū:
Thài-iông, he̍k-chheⁿ, oē-chheⁿ, é-he̍k-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, liû-chheⁿ, chham hūi-chheⁿ.

Chéng-thé kò͘-chō

 • A: Thài-iông chham lāi-he̍k-chheⁿ.
 • B: Sió-he̍k-chheⁿ-tòa
 • C: Gōa-he̍k-chheⁿ
 • D: Kuiper-tòa
 • 1: Chúi-chheⁿ
 • 2: Kim-chheⁿ
 • 3: Tē-kiû
 • 4: Hoé-chheⁿ
 • 5: Bo̍k-chheⁿ
 • 6: Thó͘-chheⁿ
 • 7: Thiⁿ-ông-chheⁿ
 • 8: Hái-ông-chheⁿ
 • 9: Mê-ông-chheⁿ