Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām

Ùi Wikibooks
跳至導覽 跳至搜尋

Âng-soàⁿ ê R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām, mā-sī Chhiⁿ-soàⁿ ê G11 Chām.