Khu̍t-thâu-ia̍h

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (It) 04:29 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.