Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ
Ji̍t-kî Miâ 縮⁠圖 Toā-sè Iōng-chiá Soat-bêng
2009-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 08:03 Swaddling.giftóng-àn 3.51 MB Kongthui~zh-min-nanwikibooks Pau bah-chàng.
2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 12:50 Giâ Tī 03.giftóng-àn 7 KB Astroviolin Giâ tī ê tē-3 pō͘.
2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 12:48 Giâ Tī 02.giftóng-àn 4 KB Astroviolin Giâ tī ê tē-2 pō͘.
2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 12:47 Giâ Tī 01.giftóng-àn 4 KB Astroviolin Giâ tī ê tē-1 pō͘.