tóng-àn:Slnecna sustavaSK.png

Ùi Wikibooks
跳至導覽 跳至搜尋

Slnecna_sustavaSK.png(296 × 555 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 189 KB, MIME luī-hêng: image/png

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Soat-bêng

Slnečná sústava z nemeckej wiki + preklad názvov

Zdroj: sk::de:Bild:Sonnensystem.jpg

Pôvodný zdroj: NASA, http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Originally from sk.wikipedia; description page is/was here.
Chok-chiá Original uploader was Maros at sk.wikipedia Later version(s) were uploaded by Palsoft at sk.wikipedia.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

This image is in the public domain.

其他版本

此檔案衍生的作品: FieldofArbol.png

Siū-khoân

Public domain
本作品由NASA創作,屬於公有領域。根據NASA的版權政策:“NASA的創作除非另有聲明否則不受版權保護。”(參見:Template:PD-USGov/zhNASA版權政策JPL圖像使用政策
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
警告:

原始上傳日誌

(All user names refer to sk.wikipedia)

  • 2006-08-28 19:13 Palsoft 296×555×8 (142597 bytes) Obrázok Slnečnej sústavy s názvami planét
  • 2005-02-19 15:56 Maros 296×555×8 (147181 bytes) Slnecna sustava z nemeckej wiki + prelozenie

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2009-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Sì) 20:202009-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Sì) 20:20版本的細圖296 × 555(189 KB)Mo-SlimyOpraveny preklep v slove Asteroidy
2007-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 23:592007-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 23:59版本的細圖296 × 555(139 KB)Bubamara{{Information |Description=Slnečná sústava z nemeckej wiki + preklad názvov Zdroj: sk::de:Bild:Sonnensystem.jpg Pôvodný zdroj: NASA, http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm |Source=Originally from [http://sk.wikipedia.org sk.wikipedia]

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng: