tóng-àn:Phyllomedusa tarsius.svg

Ùi Wikibooks
跳至導覽 跳至搜尋

原本的檔案(SVG ùng-giông, chék-cháung: 430 × 623 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:62 KB)

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Khài-iàu

Soat-bêng
Polski: Phyllomedusa tarsius
English: Phyllomedusa tarsius
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2011-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 07:192011-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 07:19版本的細圖430 × 623(62 KB)Citypeekremoval watermark
2007-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Jī) 21:302007-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Jī) 21:30版本的細圖430 × 623(84 KB)VaGla== Summary == {{Information |Description={{pl|Phyllomedusa tarsius}} {{en|Phyllomedusa tarsius}} |Source=own work |Date=2007 |Author=Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} Category:SVG ==