Bô iōng ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Ū ē-kha chiah-ê lūi-pia̍t-ia̍h, m̄-koh bô kî-thaⁿ ê bûn-chiuⁿ a̍h-sī lūi-pia̍t lī-iōng.

以下顯示從第 1 筆至第 17 筆中的 17 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. An-1
 2. Ca-2
 3. En-3
 4. Es-2
 5. Fr-1
 6. Gl-2
 7. It-1
 8. Kí-hô
 9. Mwl-2
 10. Oc-1
 11. Pt-N
 12. Sè-kài Gí-giân
 13. Sò͘ kap liōng
 14. Thóng-kè kap ki-lu̍t
 15. Tài-sò͘
 16. Tán-thāi khoài-sok thâi-tû ê ia̍h
 17. Téng-chân

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)