Bô lūi-pia̍t ê iáⁿ-siōng

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Gō·) 19:28 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此報表查無任何結果。