Bô lūi-pia̍t ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 13 筆中的 13 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. An-1
 2. Ca-2
 3. En-3
 4. Es-2
 5. Fr-1
 6. Gl-2
 7. It-1
 8. Mwl-2
 9. Oc-1
 10. Pt-N
 11. Sè-kài Gí-giân
 12. Thâu Ia̍h
 13. Téng-chân

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)