Siōng chia̍p liân-kiat ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 19:15 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 39 筆中的 39 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Lūi-pia̍t:Babel – iōng-chiá ê gú-giân‏‎(22 ê liân-kiat
 2. Wikibooks:Babel‏‎(22 ê liân-kiat
 3. Pang-bô͘:Babel‏‎(6 ê liân-kiat
 4. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi‏‎(5 ê liân-kiat
 5. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k‏‎(5 ê liân-kiat
 6. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau‏‎(4 ê liân-kiat
 7. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘‏‎(4 ê liân-kiat
 8. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn‏‎(4 ê liân-kiat
 9. Iōng-chiá thó-lūn:とある白い猫‏‎(3 ê liân-kiat
 10. Pang-bô͘:User zh-min-nan-0‏‎(3 ê liân-kiat
 11. Seng-bu̍t-ha̍k‏‎(3 ê liân-kiat
 12. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek‏‎(3 ê liân-kiat
 13. Iōng-chiá thó-lūn:Caypartis‏‎(2 ê liân-kiat
 14. Thó-lūn:Main Page/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 15. Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē‏‎(2 ê liân-kiat
 16. Iōng-chiá:WikimediaNotifier/translation‏‎(2 ê liân-kiat
 17. MediaWiki thó-lūn:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/w/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 18. Thó-lūn:W/w/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 19. Thó-lūn:Main Page/‏‎(2 ê liân-kiat
 20. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí‏‎(2 ê liân-kiat
 21. Iōng-chiá:Astroviolin‏‎(2 ê liân-kiat
 22. MediaWiki thó-lūn:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 23. Thó-lūn:W/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 24. Index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 25. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām‏‎(2 ê liân-kiat
 26. Thài-iông-hē‏‎(2 ê liân-kiat
 27. Iōng-chiá:とある白い猫‏‎(2 ê liân-kiat
 28. W/w/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 29. Pang-bô͘:User en‏‎(2 ê liân-kiat
 30. Esuperántò͘/Tē-1 Khò‏‎(2 ê liân-kiat
 31. W/index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 32. Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī‏‎(2 ê liân-kiat
 33. Thó-lūn:Index.php‏‎(2 ê liân-kiat
 34. Iōng-chiá thó-lūn:Astroviolin‏‎(2 ê liân-kiat
 35. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó‏‎(2 ê liân-kiat
 36. Iōng-chiá thó-lūn:EVula‏‎(2 ê liân-kiat
 37. Iōng-chiá:Example‏‎(2 ê liân-kiat
 38. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng‏‎(2 ê liân-kiat
 39. Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong‏‎(2 ê liân-kiat

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)