Siōng chia̍p liân-kiat ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 24 筆中的 24 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bī sik-ín ê ia̍h‏‎(8ê sêng-oân)
 2. Thâu Ia̍h‏‎(6ê sêng-oân)
 3. Kho-ha̍k‏‎(5ê sêng-oân)
 4. Seng-bu̍t-ha̍k‏‎(5ê sêng-oân)
 5. Wikikàusek Tô͘‏‎(5ê sêng-oân)
 6. Kok-hāu sò͘-ha̍k‏‎(4ê sêng-oân)
 7. 不帶機器可讀作者的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 8. 不帶機器可讀描述的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 9. 不帶機器可讀授權的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 10. 不帶機器可讀來源的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 11. Koan-kong‏‎(3ê sêng-oân)
 12. Pang-bô͘‏‎(3ê sêng-oân)
 13. Jiō-chū-ha̍k‏‎(2ê sêng-oân)
 14. Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h‏‎(2ê sêng-oân)
 15. Sò͘-ha̍k‏‎(2ê sêng-oân)
 16. Wikibook‏‎(2ê sêng-oân)
 17. Sè-kài Gí-bûn‏‎(2ê sêng-oân)
 18. Bu̍t-lí-ha̍k‏‎(1ê sêng-oân)
 19. Protection templates‏‎(1ê sêng-oân)
 20. Mê-kak‏‎(1ê sêng-oân)
 21. Tâi-bûn‏‎(1ê sêng-oân)
 22. 帶有數學呈現錯誤的頁面‏‎(1ê sêng-oân)
 23. 帶有數學錯誤的頁面‏‎(1ê sêng-oân)
 24. Wikimedia Foundation staff‏‎(1ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)