Ko·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 19:15 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

下列頁面尚未被Wikibooks中的其它頁面連結或引用。

以下顯示從第 1 筆至第 10 筆中的 10 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Chhēng-chhah
  2. Chhī lâng-leng
  3. Hoat-gí ABC
  4. Hoat-sio
  5. Khióng-liông
  6. Kok-hāu Sò͘-ha̍k
  7. Thian-bûn-ha̍k
  8. Tâi-oân Sèⁿ-sī
  9. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu
  10. Án-choáⁿ Giâ Tī

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)