Siū pó-hō͘ ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面列出目前受保護的頁面。 欲查詢受保護標題清單,請參考 受保護標題

Siū pó-hō͘ ê ia̍h
日期時間 Ia̍h 期限 保護使用者 保護參數 原因
不明 Wikibooks:Protected titles(4,389 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 全保護, 連鎖
不明 Wikibooks:Nospam(2,455 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 全保護, 連鎖