wantedcategories

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 11 筆中的 11 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bī sik-ín ê ia̍h‏‎(8ê sêng-oân)
 2. 不帶機器可讀作者的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 3. 不帶機器可讀來源的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 4. 不帶機器可讀授權的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 5. 不帶機器可讀描述的檔案‏‎(4ê sêng-oân)
 6. Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h‏‎(2ê sêng-oân)
 7. Wikibook‏‎(2ê sêng-oân)
 8. Protection templates‏‎(1ê sêng-oân)
 9. Wikimedia Foundation staff‏‎(1ê sêng-oân)
 10. 帶有數學呈現錯誤的頁面‏‎(1ê sêng-oân)
 11. 帶有數學錯誤的頁面‏‎(1ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)