wantedcategories

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (La̍k) 22:01 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 11 筆中的 11 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bī sik-ín ê ia̍h‏‎ (8ê sêng-oân)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (4ê sêng-oân)
 3. Files with no machine-readable description‏‎ (4ê sêng-oân)
 4. Files with no machine-readable license‏‎ (4ê sêng-oân)
 5. Files with no machine-readable source‏‎ (4ê sêng-oân)
 6. Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h‏‎ (2ê sêng-oân)
 7. Wikibook‏‎ (2ê sêng-oân)
 8. Pages with math errors‏‎ (1ê sêng-oân)
 9. Protection templates‏‎ (1ê sêng-oân)
 10. Wikimedia Foundation staff‏‎ (1ê sêng-oân)
 11. 使用無效 Self-closed HTML 標籤的頁面‏‎ (1ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)