Guòng-âing dâng kó̤

跳至導覽 跳至搜尋

Lí bô ún-chún chò 檢視濫用日誌, in-ūi ē-kha iân-kò͘:

你的 IP 位址位於受全域封鎖的範圍之內。

封鎖者為 Vituzzu(meta.wikimedia.org)。原因為 Amazon web services, including several abused open proxies

  • 封鎖始於︰2017-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Jī) 21:27
  • 封鎖終於︰2020-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (La̍k) 21:27

你可以聯絡 Vituzzu 商議此次封鎖。如已於偏好設定設定電郵地址,而又無被禁止使用「Kià e-mail hō· iōng-chiá」功能,則亦可使用此功能聯絡封鎖者。你的 IP 位址為 54.166.130.157 而封鎖範圍為 54.166.0.0/16。查詢此項封鎖之時,請提供以上資料以資處理。